NATACIÓ AVANÇADA

NATACIÓ AVANÇADA

NATACIÓ AVANÇADA

La Natació Avançada és una activitat per a  adolescents que ja posseeixen un nivell sòlid de natació, amb una base correcta de fonaments en el medi aquàtic.

 

Els objectius de l’activitat són els següents:

  • Fomentar la natació com una activitat física regular i promoure un estil de vida actiu i saludable
  • Aprendre i millorar la tècnica dels diferents estils (papallona, esquena, braça, crol i subaquàtic)
  • Desenvolupar la resistència, la velocitat, la força i la flexibilitat
  • Treballar la coordinació i l’eficiència en el nado
  • Desenvolupar habilitats de seguretat en l’aigua (tècniques de rescat, flotacions, consciència de l’entorn aquàtic...)
  • Aprendre habilitats específiques en el medi aquàtic (viratges, sortides, salts, arrencades, girs...).
  • Fomentar l’aspecte social de l’esport

En aquesta activitat és fonamental que els esportistes es diverteixin per fomentar la seva participació a llarg termini. Amb aquest propòsit, es planifiquen i es plantejen entrenaments variats, amb tasques tant amb material com sense material, i es proposen jocs col·laboratius, cooperatius i d’oposició amb periodicitat setmanal, així com activitats introductòries de natació artística, waterpolo i salvament i socorrisme per aprendre i desenvolupar diferents habilitats en el medi aquàtic.

Els objectius s’adapten segons les necessitats individuals i els interessos dels esportistes, mantenint un equilibri entre la disciplina i la diversió per preservar l’atractiu de l’activitat i fomentar l’interès de tothom durant la temporada, sense l’exigència de la competició.