Actualitat

Notícies

26-11-2021

Noves mesures per accedir al gimnàs, a les classes dirigides de fitness i al bar

 

DEGUT A L'ALLAU DE SOL·LICITUDS PER DESCARREGAR-SE EL CERTIFICAT COVID AQUESTA MESURA NO ENTRA EN VIGOR FINS EL DIVENDRES 3 DE DESEMBRE

Aquesta matinada del divendres 26 de novembre, s'ha publicat al DOG la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En aquest sentit, Catalunya extendrà durant 15 dies l'obligatorietat del certificat COVID als gimnasos, restaurants, bars, teatres, entre altres instal·lacions.

D'aquesta manera, i seguint el que ens marca la Generalitat a partir d'avui mateix divendres 26 de novembre, tots aquells socis que vagin al gimnàs i a les classes dirigides a l'interior i al bar hauran d'accedir al Club Natació Tàrraco amb el certificat COVID que verificarem a través de VERIFICACOVID.gentcat.cat. i el DNI o document identificatiu per validar la seva identitat.

Tal com diu la resolució, "l'accés als espais de gimnàs, classes dirigides i bar es condicionarà a la presentació d'un certificat per les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, emès en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:
a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades, el certificat COVID.

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 7/16 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8552 - 26.11.2021 CVE-DOGC-A-21329072-2021 les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent, el certificat de recuperació."
Estan exonerades les persones menors de 12 anys i els socis i sòcies que utilitzin les piscines.

Podeu trobar més informació a https://lamevasalut.gencat.cat/. Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu a info@cntarraco.cat o trucar al 977 232 084 / 977 211 380.

Gràcies per la vostra col·laboració,

LA JUNTA DIRECTIVA

 

. CNTàrraco

 

 

 

 

Activitats

Descobreix les nostres activitats dirigides

Degut a la pràctica multidisciplinar de les diferents seccions i activitats, el Club Natció Tàrraco disposa de diferents piscines i espais que cobreixen les necessitats de totes elles.


 

 

 

Esdeveniments

Participa amb nosaltres

El Club Natació Tàrraco organitza diversos esdeveniments al llarg de l'any. Anima't, apunta't i participa.


 

 

 

VI Tàrraco Aigües Obertes

 


 

 

 

Col·laboradors

Entitats i Empreses col·laboradores

Coneix els col·laboradors actius del Club Natació Tàrraco.


 

Ajuntament de Tarragona

Diputació de Tarragona

ASISA

Autoescola Sabta

Cambridge English Center

Aquopolis

viascass

Tarraco Center