Actualitat

Notícies

19-10-2021

CONVOCATORIA D'ELECCIONS i INICI DEL PROCÉS ELECTORAL

Benvolgut soci, benvolguda sòcia,

Ens plau comunicar-vos que la Junta Directiva del Club, en reunió celebrada el 15 d'octubre, va acordar convocar eleccions per renovar la totalitat dels seus càrrecs, de conformitat amb el que disposen els Estatuts del Club, art 12 i, subsidiàriament, la Llei de l'Esport,

Calendari: El procés electoral es desenvoluparà d'acord amb el calendari següent:

- 19 d'octubre de 2021. Convocatòria de les eleccions.
- 21 d'octubre de 2021. Elecció de la Junta Electoral.
- 22 d'octubre de 2021. Constitució de la Junta Electoral.
- Del 23 fins 28 d'octubre de 2021. Exposició del Cens Electoral.
- 30 d'octubre de 2021. Resolució de les reclamacions al Cens Electoral provisional i aprovació del Cens Electoral definitiu per la Junta Electoral.
- 12 de novembre de 2021. Termini per presentar les candidatures.
- 15 de novembre de 2021. Proclamació i publicació definitiva de les candidatures presentades.

Són funcions de la Junta Electoral les previstes a l'article 19 del Estatuts del Club i la seva composició és de 3 membres titulars i 3 suplents, escollits entre els socis majors d'edat. Actua com a secretari, amb veu però sense vot, el qui ho és del Club.

La Junta Directiva del Club està formada per un nombre de membres no inferior a 3 ni superior a 21, al capdavant dels quals hi ha un President. Les candidatures han d'incloure, com a mínim, un nombre de candidats no inferior a 3 dels llocs elegibles. Cas d'haver-hi una única candidatura, la Junta Electoral -d'acord amb l'article 22 dels Estatuts- procedirà directament a la proclamació dels seus components elegits per a la nova Junta Directiva.

En cas d'haver-hi més d'una candidatura, es fixa com a dia per a la votació 13 de desembre de 2021, entre les 9 i les 20 hores, a la seu del Club. La proclamació de la candidatura guanyadora es produirà, en aquest cas, el mateix dia de les eleccions, després de l'escrutini, i dins dels cinc dies naturals següents, el nou President i la resta de la Junta Directiva prendran possessió dels seus càrrecs.

En cas d'empat entre candidatures es farà una nova votació al dia següent, al mateix lloc i hora, entre els empatats.

Reclamacions: Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de 3 dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. L'esmentada Junta ha de resoldre-les executivament dins del tres dies hàbils següents. Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar-se recurs davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Natació, en el termini dels 3 dies següents hàbils al de la notificació de l'acord objecte de recurs.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest procés electoral, podeu adreçar-vos a la Secretaria del Club, telèfon: 977 232 084 o al 977 21 13 80 o a/e: info@cntarraco.cat..

Us agraïm la vostra col·laboració i us convidem a participar-hi.

Atentament,

 

Josep Maria Claver Isern
President

Tarragona, 18 d'octubre de 2021

 

. CNTàrraco

 

 

 

 

Activitats

Descobreix les nostres activitats dirigides

Degut a la pràctica multidisciplinar de les diferents seccions i activitats, el Club Natció Tàrraco disposa de diferents piscines i espais que cobreixen les necessitats de totes elles.


 

 

 

Esdeveniments

Participa amb nosaltres

El Club Natació Tàrraco organitza diversos esdeveniments al llarg de l'any. Anima't, apunta't i participa.


 

 

 

El Tàrraco sempre batega amb La Marató!

Desembre 2022

 

Els propers 13 i 29 de desembre, participa a les activitats solidàries que hem organitzat des del Club Natació Tàrraco.

El dimarts 13 de desembre, vine a la ZUMBA SOLIDÀRIA: tant si participes sempre a les nostres classes com si no, vine i gaudeix ballant amb nosaltres d'aquesta classe tan especial.

El dijous 29 de desembre, tens una altra cita solidària amb nosaltres: les X DE 100 SOLIDÀRIES. Vine a la piscina, i neda tantes de sèries de 100 com vulguis! Marca't un repte, i a nedar!

 

A més, disposem de tovalloles solidàries de La Marató, que podreu adquirir durant els propers dies a la recepció del Club. Al mateix temps, a partir del dia 13 de desembre trobareu una urna on hi podreu fer les vostres donacions solidàries.

 

El Tàrraco sempre batega amb La Marató.

 

 

21a COPA NADAL - II MEMORIAL ANTONI DURAN

26 de desembre de 2022

 

Neda amb nosaltres per sant Esteve i gaudeix d'una travessia tan singular com aquesta!

 

 

 

Col·laboradors

Entitats i Empreses col·laboradores

Coneix els col·laboradors actius del Club Natació Tàrraco.


 

Ajuntament de Tarragona

Diputació de Tarragona

ASISA

Autoescola Sabta

Cambridge English Center

Aquopolis

viascass

Tarraco Center