Actualitat

Notícies

07-12-2020

Assemblea General Ordinària de Socis 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB NATACIÓ TÀRRACO

CONVOCATÒRIA

Per la present es convoca tots els socis i sòcies del Club Natació Tàrraco a l'Assemblea General Ordinària que enguany i, degut a la situació de pandèmia actual, es celebrarà telemàticament*, el 22 de desembre de 2020, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA:


- Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior. Consulteu-la aquí.
- Informe econòmic, esportiu i social 2019
- Liquidació i aprovació, si s'escau, de l'exercici de 2019.
- Exposició i aprovació, si s'escau, del pressupost per al 2020.
- Modificació dels membres de la Junta Directiva
- Torn obert de paraules.


Tarragona, 7 de desembre de 2020


El president del Club Natació Tàrraco                    

Josep Maria Claver Isern    

 

La secretaria de la junta directiva

Claustre Duran Robert

*Aviat rebreu informació i detalls de la celebració de l'Assemblea telemàtica

_________________________

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB NATACIÓ TÀRRACO

CONVOCATORIA

Por la presente se convoca a todos los socios y socias del Club Natació Tàrraco en la Asamblea General Ordinaria 2019 que este año y, debido a la situación de pandemia actual, se celebrará telemáticamente*, el 22 de Diciembre de 2020, a les 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:


- Aprobación del acta de la asamblea anterior. Podéis consultarla aquí.
- Informe económico, deportivo y social 2019
- Liquidación y aprobación, si procede, del ejercicio de 2019.
- Exposición y aprobación, si procede, del presupuesto per al 2020.
- Modificación de los miembros de la Junta Directiva.
- Turno abierto de palabras.


Tarragona, 7 de Diciembre de 2020


El presidente del Club Natació Tàrraco

Josep Maria Claver Isern


La secretaria de la Junta Directiva

Claustre Duran Robert

*Pronto recibiréis información y detalles sobre la celebración de la Asamblea telemática

 

 

 

Pdf > ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA. 24 de maig de 2019

Pdf > ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 24 de Mayo de 2019

 

 

 

 

Activitats

Descobreix les nostres activitats dirigides

Degut a la pràctica multidisciplinar de les diferents seccions i activitats, el Club Natció Tàrraco disposa de diferents piscines i espais que cobreixen les necessitats de totes elles.


 

 

 

Esdeveniments

Participa amb nosaltres

El Club Natació Tàrraco organitza diversos esdeveniments al llarg de l'any. Anima't, apunta't i participa.


 

 

 

VI Tàrraco Aigües Obertes

 


 

 

 

Col·laboradors

Entitats i Empreses col·laboradores

Coneix els col·laboradors actius del Club Natació Tàrraco.


 

Ajuntament de Tarragona

Diputació de Tarragona

ASISA

Autoescola Sabta

Cambridge English Center

Aquopolis

viascass

Tarraco Center