Actualitat

Notícies

04-12-2015

Convocatòria de Eleccions al Club

La Junta Directiva del Club, en reunió celebrada el 1 de desembre, va acordar convocar eleccions per renovar la totalitat dels seus càrrecs.

Norma aplicable: Estatuts del Club i, subsidiàriament, la Llei de l'esport, aprovada per Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, desenvolupada reglamentàriament pels Decrets de 17 de juny de 1991, de 24 de març de 1995 i de 4 de novembre de 2008.

Calendari: El procés electoral es desenvoluparà d'acord amb el calendari següent:

- 4 de desembre de 2015. Convocatòria de les eleccions.
- 5 de desembre de 2015. A la Secretaria del Club, elecció de la Junta Electoral.
- 7 de, desembre de 2015. A la Secretaria del Club, constitució de la Junta Electoral.
- 12 de desembre de 2015. Aprovació del Cens Electoral.
- 21 de desembre de 2015. Termini per presentar les candidatures.

- 24 de desembre de 2015. Proclamació i publicació definitiva de les candidatures presentades.

Són funcions de la Junta Electoral les previstes a l'article 19 del Estatuts del Club i la seva composició és de 3 membres titulars i 3 suplents, escollits entre els socis majors d'edat. Actua com a secretari, amb veu però sense vot, el qui ho és del Club.

La Junta Directiva del Club està formada per un nombre de membres no inferior a 3 ni superior a 21, al capdavant dels quals hi ha un President. Les candidatures han d'incloure, com a mínim, un nombre de candidats no inferior a 3 dels llocs elegibles. Cas d'haver-hi una única candidatura, la Junta Electoral -d'acord amb l'article 22 dels Estatuts- procedirà directament a la proclamació dels seus components elegits per a la nova Junta Directiva.

En cas d'haver-hi més d'una candidatura, es fixa com a dia per a la votació 15 de gener de 2015, entre les 9 i les 20 hores, a la seu del Club. La proclamació de la candidatura guanyadora es produirà, en aquest cas, el mateix dia de les eleccions, després de l'escrutini, i dins dels cinc dies naturals següents, el nou President i la resta de la Junta Directiva prendran possessió dels seus càrrecs.

En cas d'empat entre candidatures es farà una nova votació al dia següent, al mateix lloc i hora, entre els empatats.

Reclamacions: Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de 3 dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. L'esmentada Junta ha de resoldre-les executivament dins del tres dies hàbils següents. Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar-se recurs davant el Comitè d'Apel•lació de la Federació Catalana de Natació, en el termini dels 3 dies següents hàbils al de la notificació de l'acord objecte de recurs.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest procés electoral, podeu adreçar-vos a la Secretaria del Club, telèfon: 977 232 084 o a/e: info@cntarraco.cat..

Us agraïm la vostra col•laboració i us convidem a participar-hi.

Atentament,

 

Josep Maria Claver Isern
President


Tarragona, 3 de desembre de 2015

 

Pdf > Convocatòria de Eleccions al Club

logo club. CNTàrraco

 

 

 

 

Activitats

Descobreix les nostres activitats dirigides

Degut a la pràctica multidisciplinar de les diferents seccions i activitats, el Club Natció Tàrraco disposa de diferents piscines i espais que cobreixen les necessitats de totes elles.


 

 

 

Esdeveniments

Participa amb nosaltres

El Club Natació Tàrraco organitza diversos esdeveniments al llarg de l'any. Anima't, apunta't i participa.


 

 

 

El Tàrraco sempre batega amb La Marató!

Desembre 2022

 

Els propers 13 i 29 de desembre, participa a les activitats solidàries que hem organitzat des del Club Natació Tàrraco.

El dimarts 13 de desembre, vine a la ZUMBA SOLIDÀRIA: tant si participes sempre a les nostres classes com si no, vine i gaudeix ballant amb nosaltres d'aquesta classe tan especial.

El dijous 29 de desembre, tens una altra cita solidària amb nosaltres: les X DE 100 SOLIDÀRIES. Vine a la piscina, i neda tantes de sèries de 100 com vulguis! Marca't un repte, i a nedar!

 

A més, disposem de tovalloles solidàries de La Marató, que podreu adquirir durant els propers dies a la recepció del Club. Al mateix temps, a partir del dia 13 de desembre trobareu una urna on hi podreu fer les vostres donacions solidàries.

 

El Tàrraco sempre batega amb La Marató.

 

 

21a COPA NADAL - II MEMORIAL ANTONI DURAN

26 de desembre de 2022

 

Neda amb nosaltres per sant Esteve i gaudeix d'una travessia tan singular com aquesta!

 

 

 

Col·laboradors

Entitats i Empreses col·laboradores

Coneix els col·laboradors actius del Club Natació Tàrraco.


 

Ajuntament de Tarragona

Diputació de Tarragona

ASISA

Autoescola Sabta

Cambridge English Center

Aquopolis

viascass

Tarraco Center